kontakt@blueheven.pl

Obecnie Unia Europejska wpływa na wiele aspektów działalności biznesowej. Miastem w Polsce, w którym ten wpływ jest najbardziej widoczny, jest Wrocław. Jest to miasto położone blisko naszej zachodniej granicy, przez wieki będące miastem Niemieckim.

Jak Unia Europejska oddziałuje na spółki

profesjonalne zakładanie spółek we WrocławiuSamo profesjonalne zakładanie spółek we Wrocławiu zostało określone nie tylko przez prawo polskie, lecz także przez prawo europejskie. Prawo to wywodzi się ze swobody przedsiębiorczości. Samo profesjonalne zakładanie spółek we Wrocławiu dotyczy nie tylko spółek krajowych, lecz także spółek zagranicznych. Spółkę we Wrocławiu może więc założyć każdy przedsiębiorca z innego państwa członkowskiego UE. Jak w ogóle takie spółki są traktowane? Według traktatu o funkcjonowaniu unii europejskiej spółki te traktowane jak osoby fizyczne mające przynależność państwa członkowskiego. Samo profesjonalne zakładanie spółek we Wrocławiu przez podmioty zagraniczne jest także uregulowane przez orzecznictwo. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, że nie można wywnioskować z traktatu, że tworzy ona prawa dla spółek do przeniesienia swojej statutowej siedziby dla innego państwa  przy zachowaniu statusu spółki państwa, z którego się przenosi. Te regulacje dotyczą przypadków, gdy ktoś przenosi siedzibę spółki. Dodatkowo trzeba zaznaczyć, że państwo może przeciwdziałać oszustwom, lub nadużyciom jeśli działania spółki mają na celu uniknięcie odpowiedzialności względem wierzycieli. Nie tyczy się to jednak woli wyboru najbardziej korzystnego ustawodawstwa.

Podsumowując, profesjonalne zakładanie spółek we Wrocławiu może dotyczyć także przedsiębiorstw zagranicznych. Zgodnie z prawem europejskim jeśli spółka założona zgodnie z prawem państwa członkowskiego, w którym ma siedzibę działa w innym, to przepisy unijne wymagają uznania zdolności prawnej tej spółki.

Zamknij