kontakt@blueheven.pl

Nie ma najmniejszej wątpliwości w tym, że w zależności od złożoności procesu wytwórczego dzielimy na prostą i złożoną. Pierwsza myśl, kiedy mówimy o takim podziale produkcji nasuwa się jedna: produkcja prosta: robimy prosty, bez zbytniej komplikacji produkt. Ot, łatwo prosto i przyjemnie. A produkcja złożona, to dopiero jest wyzwanie i zadanie. Ciężkie, trudne i wymagające ogromnej złożoności i komplikacji.

Szafy rozdzielnicze są istotne w procesie produkcji

szafy sterowniczeA co się okazuje? Że wcale ta prosta nie musi być tak prosta, a złożona tak skopiowana,, jak na pierwszy rzut oka się wydaje. Zgodnie z regułą, produkcja prosta, to taka „wytworzenie produktów gotowych odbywa się w toku jednego nieprzerwanego procesu technologicznego” Najbardziej zaskakujący jest przykład produkcji prostej: wytworzenie energii elektrycznej. Z kolei produkcja złożona to taka: „proces wytwórczy ze względów technicznych podzielony jest na następujące po sobie fazy (zwykle odpowiadające rodzajom obróbki); powstałe w ten sposób elementy łączone są ze sobą w fazie montażu” Dla przykładu: produkt złożony”: środek spożywczy przeznaczony do spożycia przez ludzi, zawierający zarówno przetworzone produkty pochodzenia zwierzęcego, jak i produkty pochodzenia roślinnego; obejmuje produkty, w przypadku których przetwarzanie produktu pierwotnego jest integralną częścią wytwarzania produktu końcowego. Czyli przykładem produktu złożonego będzie np. jogurt, a prostego prąd. Zabawnie tu wygląda. Szczególnie, jeżeli mamy potem do czynienia z dystrybucją czy przeznaczeniem takiego produktu. Tak bardzo złożony produkt jak jogurt trafia do sklepu, a potem naszego żołądka, a taki prosty jak prąd musi dopiero mieć złożoną, czy skomplikowaną drogę przed sobą. Trafia na różne szafy rozdzielcze. Czasem, na swojej drodze spotyka stacje transformatorowe. Może także trafić na szafy sterownicze. Kiedy indziej, na swojej drodze spotyka rozdzielnice niskiego napięcia.

No i mimo, że na końcu wymienione, ale z pewnością nie ostatnie w roli przekaźnikowej baterie kondensatorów. Bardzo ciekawa się nasuwa zależność między złożonością produktu w cyklu produkcyjnym, a jego dystrybucją do klienta finalnego

Zamknij