kontakt@blueheven.pl

Choć wydaje się, że obecnie świat jest w głównej mierze raczej  tolerancyjny i potrafiący zrozumieć inny punkt widzenia, przekonanie czy wyznanie – prześladowania nadal się zdarzają. Odsetek przypadków prześladowania chrześcijan niestety wciąż rośnie i nie jest jedynie suchą historyczną wzmianką, która działa się kilkaset lat temu.

Prześladowanie chrześcijan ma miejsce nawet w XXI wieku

prześladowanie chrześcijan w XXI wiekuPrześladowanie chrześcijan ma miejsce w wielu krajach obecnego świata – szacuje się, że nawet w ponad siedemdziesięciu krajach akty łamania prawa do swobodnego wyznawania wybranej wiary jest łamane i nie respektowane. Dotyczy to zarówno niektórych krajów europejskich (jednak w o wiele mniejszej skali oraz nasileniu), jak i przede wszystkim krajów na terenie Azji czy obu Ameryk. Co ważne prześladowanie chrześcijan w XXI wieku przybiera najrozmaitsze formy – zarówno jest to prześladowanie w postaci czynów fizycznych (pobicia, morderstwa i tym podobne), jak i w postaci psychicznej (między innymi szykanowanie, agresja słowna, ośmieszanie, represje w pracy bądź w utrudnienia w prowadzeniu swobodnego życia prywatnego i rodzinnego). Prześladowanie chrześcijan jest bardzo negatywnym zjawiskiem i wiele organizacji oraz urzędów stara się nieustannie mu przeciwdziałać. Podejmuje w tym celu różne kroki. Jedną z form pomocy osobom poszkodowanych z racji prześladowań jest organizowanie wyjazdów misyjnych dla kapłanów, studentów i innych osób zainteresowanych świadczeniem bezinteresownej pomocy osobom poszkodowanym.

Prześladowanie chrześcijan w XXI wieku to bardzo poważny problem, który stanowi jeden z głównych obszarów działań kościoła katolickiego, które mają na celu powstrzymanie szerzenia się różnego rodzaju represji wobec wyznawców chrześcijańskiej wiary.

Zamknij