kontakt@blueheven.pl

W dzisiejszych czasach, gdzie w ;przypadku każdej firmy najważniejszym czynnikiem jest duża wydajność. Koniecznie jest stosowanie rozwiązań, które to usprawnią produkcje. Nie inaczej dzieje się w przypadku gospodarstw rolnych czy gospodarstw hodowlanych. Ważne jest zatem to by stosować odpowiednie rozwiązania które usprawnia prace na roli. Jakie zatem rozwiązania mogą się przydać do gospodarstwa rolnego, a jakiego do takiego zajmującego się hodowla trzody gospodarskiej. 

Rozrzutniki do obornika i paszociągi jak podstawowe rozwiązanie dla rolników

rozrzutniki do obornikaW przypadku gospodarstw zajmujących się hodowlą zwierząt podstawowym rozwiązaniem, o którym należy pomyśleć by usprawnić ów hodowlane jest paszociąg lub wóz paszowe w zależności od specyfiki danego gospodarstwa i od tego jak ono jest duże. Do tych mniejszych zaleca się wozy pasowe, ponieważ jest to bardziej opłacalne rozwiązanie. W przypadku tych dużych sprawdzą się lepiej zautomatyzowane paszociągi, rozwiązanie to także jest o wiele bardziej wygodne dla samych rolników. Paszociągi mają to do siebie, że przejmują za nas całą prace związaną z karmieniem zwierząt hodowlanych. Pasza jest pobierana z zbiornika i za pomocą linii transportowej transportowana do boksów i wrzucana do koryt. Zaletą paszociągu poza usprawnieniem samego procesu karmienia jest także i to, że karmienie zawsze odbywa się o tej samej porze i przebiega szybko. Należy jednak mieć świadomość, że stworzenie takiego automatycznego systemu paszowego jest dość kosztowne, choć koszty te powinny stosunkowo szybko się zwróci. W przypadku uprawy pola praktycznym rozwiązaniem okazuje się być takie rozwiązanie jakim są rozrzutniki do obornika. Zasadniczo są to naczepy, które to montuje się do ciągnika. Umożliwiają one równomierne i co ważne szybko rozkładanie obornika i kompostu na polu. Dodatkowo część z nich można wykorzystywać jako naczep z systemem rozładunku, dzięki czemu są dość wszechstronne i co za tym idzie użyteczne. 

Stosując odpowiednie rozwiązania można znacząco usprawnić prace na roli. Jest to o tyle istotne, że ma to duży wpływ na wydajność produkcyjną gospodarstwa, a co za tym idzie także na jego zarobki. 

Zamknij