kontakt@blueheven.pl

Przez ostatnich kilkanaście lat wiele osób zostało oszukanych na tak zwanych polisolokatach, czyli produktach łączących w sobie typową bankową lokatę wraz z jednoczesnym ubezpieczeniem (czyli tak zwaną polisą).

Radca prawny pozwoli Ci zlikwidować polisolokatę

likwidacja polisolokaty dzięki pomocy radcy prawnegoPolisolokaty były popularne zwłaszcza kilka lat temu. Teraz kojarzą się głównie pejoratywnie, głównie ze względu na sporą skalę oszukanych na nich osób. Na czym polegały owe oszustwa? Przede wszystkim dotyczyły niejasno wyrażonej umowy, którą podpisywał klient, która nie do końca wyjaśniała wprost przedstawione koszty, które musi ponieść klient w przypadku chociażby przedwczesnego zerwania umowy na polisolokatę. Bardzo często były to tak ogromne kwoty (wraz z odsetkami i innymi opłatami manipulacyjnymi), że często przewyższały zdecydowanie dochody danej osoby, a nawet kwotę zamrożoną na danej polisolokacie. Obecnie do najpopularniejszych sposobów dochodzenia swoich racji z bankiem czy towarzystwem ubezpieczeniowym z którym została zawarta umowa jest likwidacja polisolokaty dzięki pomocy radcy prawnego. Pozwala to w sposób profesjonalny i oparty na znajomości branży i tematu poprowadzić sprawę – głównie na drodze sądowej i w ten sposób odzyskać pieniądze oraz zwrot ewentualnie poniesionych kosztów. Radca prawny i jego pomoc jest jednym z najbardziej „wydajnych” sposobów na walkę z oszustwem w postaci wrobienia w polisolokatę.

Jeszcze do niedawna wiele osób nie wiedziało co powinno zrobić w sytuacji, gdy padło celem oszustwa na polisolokatach i zostało przekonanych do zawarcia umowy niezwykłymi korzyściami i zaletami. Obecnie odzyskanie swoich pieniędzy jest możliwe i coraz bardziej proste, ze względu na wyspecjalizowanych w tym temacie między innymi radców prawnych i firm prawniczych.

Zamknij