kontakt@blueheven.pl

Pokaz jest to pojecie bardzo szeroko rozumiane może być to wykonywanie czynności, w celu prezentacji umiejętności. Możemy wyróżnić pokazy takie jak przedstawienie bądź prezentacja. Wszystko zależy od sytuacji, w której dany pokaz jest stosowany i kto ma być jego odbiorcą.

W jakich celach stosowany jest pokaz?

iluzjonista pokazyPokaz stosowany może być w różnych formach. Chcąc nauczyć kogoś jakiejś umiejętności, można robić to poprzez pokaz. Nauczyciele w szkole na lekcjach wychowania fizycznego, również stosują formę pokazu w celu pokazania uczniowi czynności, którą musi opanować. Pokaz praktycznie zawsze, występuje razem z objaśnieniem. Innym przykładem może być pokaz iluzji, który wydawałoby się nie ma na celu nauki iluzji a jest formą przedstawienia przez iluzjonista pokazy swoich umiejętności. Jednak, jeżeli spojrzymy na to, co rzeczywiście dzieje się podczas takich pokazów, składa się on w dużej mierze z wykonywania sztuczek przez iluzjonistę. Jednak występują momenty podczas, których na scenę, zostają wprowadzeni ludzie z widowni, do brania udziału w sztuczkach, podczas których zazwyczaj nie wiedzą jak dochodzi do efektu końcowego. Iluzjonista, po wykonaniu sztuczki, zazwyczaj prostej, wyjaśnia w jaki sposób, została ona wykonana i dlaczego widownia nie było w stanie tego zauważyć. Zazwyczaj polega to na zwróceniu uwagi na inną rzecz. Innym rodzajem pokazu, może być przedstawienie, bądź sama prezentacja, podczas której nie jest wyjaśniane, jak opanować daną czynność, umiejętność, jak doszło do danej sytuacji. Tylko po prostu zostaje on przedstawiona.

Pokaz jest bardzo ważny. Dzięki pokazom, ludzie przekazują sobie różne umiejętności z pokolenia na pokolenie. Wszystko co teraz mamy, zostało kiedyś wymyślone, gdyby człowiek, nie pokazał drugiemu człowiekowi jak to wykonać, większość wynalazków by nie przetrwała.

Zamknij